Israel overweegt afkoeling relatie met Italianen

ROME/TEL AVIV, 6 JUNI. Israel overweegt afkoeling van de betrekkingen met Italië wegens “de problematische opname van drie neofascistische ministers” in de regering van premier Silvio Berlusconi, aldus onderminister van buitenlandse zaken Jossi Beilin.

Beilin zei gisteren dat Israel er zwaar aan tilt dat voor het eerst sedert 1945 neofascistische ministers in een Europese regering zijn opgenomen. Beilin is van oordeel dat het bezoek vorige week van de Amerikaanse president Bill Clinton aan Italië het Israel moeilijker maakt scherp tegen de regering in Rome uit te halen. Later deze week zal minister van buitenlandse zaken Shimon Peres met de top van zijn ministerie overleg plegen over te nemen stappen.

Het Italiaanse ministerie van buitenlandse zaken lijkt niet te zwaar te tillen aan de uitlatingen van Beilin. Er wordt op gewezen dat de onderminister bekend staat als een havik in het kabinet. Verwacht wordt dat minister Peres zich gematigder zal opstellen. Peres en zijn Italiaanse collega, Antonio Martino, ontmoeten elkaar volgende week maandag in Luxemburg, als daar wordt overlegd over samenwerking tussen Israel en de Europese Unie. Martino zal daar waarschijnlijk herhalen, wat hij vorige maand heeft gezegd op een bezoek aan de Verenigde Staten, dat dit kabinet “het meest filo-Israelische van de afgelopen twintig jaar” zal zijn. Onder christen-democratische leiding heeft Rome een meer pro-Arabisch standpunt ingenomen.

De Israelische ambassade in Rome heeft gisteravond een verklaring uitgegeven waarin wordt ontkend “dat er zich enige verandering in de verhoudingen tussen Israel en Italië heeft voorgedaan”.

Het Israelische blad Davar onthulde gisteren dat premier Yitzhak Rabin uit protest tegen de opname van neofascisten in de regering-Berlusconi bij diens ambtsaanvaarding niet het gebruikelijke gelukstelegram heeft gestuurd. Beilin zei dat bovendien afgelopen donderdag is besloten “in deze fase” het bezoek van een Israelische culturele delegatie aan Italië niet te laten doorgaan, “onder andere omdat de minister van cultuur wordt beschouwd als een neofascist.” Overigens is minister van cultuur Domenico Fisichella nooit lid geweest van de Italiaanse Sociale Beweging (MSI), waaruit de Nationale Alliantie is voortgekomen. Fisichella, hoogleraar politieke wetenschappen, is lid geweest van een kleine monarchistische partij. In het kabinet zitten drie ministers die wel voortkomen uit de MSI.

In de Corriere della Sera schrijft commentator Arrigo Levi vanmorgen dat de zorg in Israel over de aanwezigheid van neofascisten in het kabinet begrijpelijk is, maar “dat er geen enkel gevaar is voor een nieuw fascisme in Italië”. Bijna niemand wil dat, schrijft Levi, ook niet de mensen die op de Nationale Alliantie hebben gestemd, want de democratie is daarvoor te sterk geworteld in Italië.

In Jeruzalem wordt wegens de belangrijke plaats van Italië in de EU niet overwogen de diplomatieke betrekkingen naar een lager niveau te brengen. Daarentegen gaan er op het ministerie van buitenlandse zaken wel stemmen op om de departementen van de drie neofascistische Italiaanse bewindslieden (Post, Landbouw en Milieu) te boycotten. Onderminister Beilin is daar voorstander van.

Jacques Delors, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft fel uitgehaald naar de leider van de Nationale Alliantie, Gianfranco Fini. In een interview dat La Stampa vrijdag heeft gepubliceerd, zei Fini dat hij D-day een positieve gebeurtenis vond, maar voegde daaraan toe dat “met de landing van de Amerikanen in Frankrijk Europa zijn eigen identiteit heeft verloren”. Delors zei “met woede in het hart” deze uitspraak te hebben gehoord. “Van nu af moeten we overgaan van een rigoreuze waakzaamheid naar een bezorgde waakzaamheid ten opzichte van Italië,” aldus Delors in een gesprek met de Franse zender Tf1.