FDP wil af van combinatie minister en Bondsdaglid

BONN, 6 JUNI. Ministers en staatssecretarissen moeten niet ook lid van de Bondsdag (kunnen) zijn. Met deze uitspraak heeft een meerderheid van het FDP-congres gisteren in Rostock de bezwaren genegeerd van partijvoorzitter Klaus Kinkel (minister van buitenlandse zaken) en andere leden van de partijtop tegen afschaffing van de mogelijkheid om tegelijk minister en Bondsdaglid te zijn.

Kinkel, die pas in 1990 lid van de FDP werd, en de liberale minister Günter Rexrodt (economische zaken) zijn thans geen lid van de Bondsdag, maar willen daarvoor wèl kandideren in de komende verkiezingen (16 oktober). Zij zeiden het congres, dat ook ongevoelig bleef voor pleidooien van oud-minister en erevoorzitter Genscher om de bestaande Duitse wettelijke mogelijkheden te handhaven, dat zij aan hun kandidaatstelling zullen vasthouden. De kanselier en Duitse ministers waren tot nu toe bijna altijd óók lid van de Bondsdag, CDU en SPD voelen niets voor beëindiging van die mogelijkheid.

Het driedaagse partijcongres, dat Kinkel c.s. vrijdagavond massaal was gevolgd met een voorkeursuitspraak voor voortzetting van de coalitie met CDU/CSU, nam een lijvig verkiezingsprogramma aan. Opvallende punten: afschaffing van de in Duitsland via de fiscus geïnde 'kerkelijke belasting' voor ieder die niet uitdrukkelijk verklaart dat hij niet tot een kerk behoort; afwijzing van legalisering van bezit/gebruik van kleine hoeveelheden soft drugs; afwijzing van de mogelijkheid voor de politie om de telefoon in woningen van (grote) verdachten af te luisteren; invoering in 'het feitelijke immigratieland' Duitsland van lokaal kiesrecht voor buitenlanders die acht jaar in het land wonen én invoering van de mogelijkheid van een 'dubbele nationaliteit' voor buitenlanders en van een automatisch recht op de Duitse nationaliteit voor kinderen van buitenlanders die in de Bondsrepubliek zijn geboren.