Bundesbank blijft bij monetaire eisen

BONN, 6 JUNI. De politieke en monetaire samenhang binnen de Europese Unie mag niet worden opgeofferd aan de wens zo snel mogelijk nieuwe leden toe te laten. Aan de in de verdragen van Maastricht vastgelegde toetredingseisen tot de Europese Monetaire Unie (EMU) moet in 1997 of 1999 in elk geval worden vastgehouden, ook al zou dat betekenen dat een kleine 'kerngroep' in het Uniegebied alléén voorgaat en er dan 'twee snelheden' in Europa ontstaan.

Deze waarschuwing spreekt Bundesbank-president Hans Tietmeyer vandaag uit in een interview met het Handelsblatt. Dat de chef van de Duitse centrale bank zo denkt over de uitvoering van de verdragen van Maastricht is op zichzelf niet nieuw. Maar wel is interessant dat Tietmeyer zijn pleidooi herhaalt nadat kanselier Kohl vrijdag een week geleden in de Bondsdag naleving van de EMU-eisen (inzake de inflatie, de staatsschuld en het overheidstekort) “belangrijker dan de kalender” had genoemd en de Franse Europa-minister Lamassoure vorige dinsdag in het blad Le Monde voor een 'kerngroep' van de 'oude zes' leden van de Europese Gemeenschap - en dus ook voor twee snelheden in de Unie - had gepleit.

Tietmeyer erkent in het interview de politieke wenselijkheid van uitbreiding van de Europese Unie, bij voorbeeld dit jaar met vroegere EFTA-leden en in de toekomst met Oosteuropese landen. Maar hij vreest, als die uitbreiding te snel verloopt, voor een gevaar van “desintegratie”. “Een Monetaire Unie is een structurele solidariteits- en risicogemeenschap, waarbij duurzame politieke banden onmisbaar zijn”, zegt hij. De Bundesbank, die nooit heel enthousiast is geweest over het EMU-verdrag (dat mikt op één Europese munt en dus op het einde van de D-mark), wil er absoluut aan vasthouden dat monetaire stabiliteit voorafgaat aan verdere uitbreiding van de Unie. Tietmeyer is er trouwens van overtuigd dat in 1997 nog maar weinig landen aan de EMU-criteria zullen voldoen. Thans doet alleen Luxemburg dat. Volgens minister Theo Waigel (CSU, financiën) zal Duitsland zich, mede dank zij de dit en volgend jaar aantrekkende economie, in 1996 ook (weer) voor de EMU kwalificeren.