Bolkestein ziet Kok als leider paarse coalitie

DEN HAAG, 6 JUNI. VVD-fractievoorzitter Bolkestein vindt dat PvdA-leider Kok bij een paars kabinet minister-president moet worden. Kok zelf en D66-leider Van Mierlo wilden hier vanochtend niets over zeggen.

Voordat de onderhandelingen over de coalitie tussen PvdA, VVD en D66 vanochtend in de Eerste Kamer verder gingen zei Bolkestein: “Ik denk dat de huidige combinatie, als die tenminste lukt, de komende vier jaar zal regeren onder voorzitterschap van de heer Kok. Dat lijkt voor de hand te liggen.”

Bolkestein reageerde op de uitkomst van een enquête, afgelopen weekeinde door bureau Intomart ISM in opdracht van het KRO's Brandpunt, waaruit blijkt dat 53 procent van de VVD-kiezers een PvdA-premier geen probleem vindt. Bovendien blijkt dat tachtig procent van de VVD-kiezers voorstander is van een coalitie met PvdA en D66. Bolkestein concludeerde vanochtend dat dit betekent dat hij door kan gaan met de onderhandelingen over een coalitie met PvdA en D66.

Tijdens een VVD-congres vorige week ontving de partijleider al de steun van het VVD-kader. Bolkestein: “Ik kan dus doorgaan, op voorwaarde natuurlijk dat het juiste beleid eruit komt. In ieder geval bespeur ik bij mijn achterban en bij mijn partij geen weerzin tegen de onderhandelingen die op dit ogenblik plaatshebben.”

De verwachting is dat deze week op het sociaal-economische en financiële terrein knopen zullen worden doorgehakt. Is dat inderdaad het geval dan zal een definitief regeerakkoord niet lang meer op zich laten wachten. Bij geen van de punten waarover de onderhandelaars zich nu buigen zou sprake zijn van ideologische verschillen.

Uit het onderzoek onder de VVD-achterban blijkt ook welke cruciale punten uit het VVD-verkiezingsprogramma volgens de VVD-kiezers in elk geval overeind moeten blijven in het beleid van een 'paars' kabinet. Criminaliteitsbestrijding wordt door 85 procent als wezenlijk genoemd, asielbeleid door 80 procent van de VVD-kiezers. Een bezuiniging van 9 miljard is 48 procent wezenlijk en een 'mini-stelsel' op het gebied van de sociale zekerheid door veertig procent.

Overigens zegt 21 procent van de ondervraagden tegenstander te zijn van een PvdA-premier. Van die tegenstanders wil 39 procent liever Bolkestein, 21 procent liever Van Mierlo en 14 procent zag toch het liefst Wiegel terug.

De Groningse commissaris der koningin en prominent VVD'er H. Vonhoff toonde zich gisteravond in dezelfde uitzending van Brandpunt verrast over de populariteit van een eventuele paarse coalitie onder het VVD-electoraat. Hij acht de kans dat de paarse coalitie er komt, groot. “Als er een ogenblik is waarop zo'n coalitie kan bestaan, dan is de kans de laatste 25 jaar niet zo groot geweest.” De keuze voor een PvdA-premier is volgens Vonhoff een teken van het “politiek realisme” onder VVD'ers. “Er is een groot vertrouwen in Bolkestein, daarvan ben ik overtuigd. Maar niemand is gehouden tot het onmogelijke, dat begrijpen VVD'ers heel goed.” Dat de VVD'ers wel aan een aantal wezenlijke punten willen vasthouden, vindt hij alleen maar begrijpelijk. “Als je op basis van zo'n duidelijk verkiezingsprogramma een schitterende verkiezingsoverwinning behaalt, moet je van die punten natuurlijk ook geen afstand nemen.”