Advocaten in zaak Epe pleiten voor algehele vrijspraak

ARNHEM, 6 JUNI. De advocaten van de zes verdachten in de Epe-incestzaak hebben afgelopen zaterdag voor het gerechtshof in Arnhem algehele vrijspraak voor de verdachten geëist. De advocaten menen dat op basis van alleen de aangifte van “fantaste” Jolanda en haar “meegetrokken” zus Evelien en verklaringen van vijf van de zes mentaal zwakke beklaagden nooit een veroordeling mag plaatsvinden.

Voordat de advocaten van leer trokken tegen de aanklachten, verontschuldigden zij zich in de richting van de twee slachtoffers Jolanda en Evelien. “Het is onze taak onze cliënten te verdedigen, maar we zijn ons bewust van het feit dat dat voor de slachtoffers niet altijd even gemakkelijk is”, zei W.L.F. Prisse namens alle advocaten.

De raadslieden hekelden vervolgens de aangiften van Jolanda die op het politie bureau zouden zijn bijgesteld, het “verzonnen” bestaan van haar dagboeken, haar “leugenachtige” verklaringen die steeds zouden uitdijen en “slaafs” werden opgetekend door het rechercheteam, de druk die tijdens talloze verhoren op de verdachten zou zijn uitgeoefend en achteraf oncontroleerbaar bleek, het “volslagen” gebrek aan enig tastbaar bewijs en de abortussen die Jolanda zegt te hebben ondergaan, maar die in medisch opzicht volgens de advocaten veelal onmogelijk zouden zijn. “Wat is hier in hemelsnaam aan de hand?” vatte raadsman H. Ruis zijn verbijstering over de hele zaak samen.

Vrijdag nog eiste de aanklager in hoger beroep, procureur-generaal Y. van Kuijck, straffen tot drie jaar tegen de zes verdachten. Daarmee viel de eis aanzienlijk lager uit dan begin dit jaar door de rechtbank in Zutphen werd opgelegd.

De procureur-generaal meent nu dat er bewijs voorhanden is voor een aantal illegale abortussen bij Jolanda, voor het misbruik van kinderen van Jolanda en Evelien door de twee broers Van Z. en voor reeksen verkrachtingen van Yolanda, eveneens door de broers en hun buurman A.H.

Onder de advocaten is niemand die gelooft dat Jolanda niets heeft meegemaakt. Maar, zo zeggen de raadslieden, het bewijs voor de gruwelen ontbreekt. Advocaat Ruis van de hoofdverdachte: “Integendeel, wij weten dat verreweg het meeste wat Jolanda vertelt niet waar is. Wij vermoeden dat er ergens een kern van waarheid in haar verhaal moet zitten. Zij moet op de een of andere manier beschadigd zijn geraakt. Moeten wij op deze gronden haar familieleden veroordelen?”

Het laatste woord in de behandeling is vandaag aan de verdachten geweest. De advocaten van de verdachten begonnen na het middaguur met hun dupliek. Het gerechtshof in Arnhem neemt daarna twee weken de tijd om tot een uitspraak te komen. Indien er voor een of meer verdachten vrijspraak volgt, bestaat de mogelijkheid dat het hof eerder uitspraak doet.

    • Margot Poll