6 juni 1994: D+18262

Wat betekent de 'D' in D-day? Zeker is dat zij na 6 juni 1944 een eigen leven is gaan leiden. Velen hebben er een afkorting in willen zien, bijvoorbeeld voor 'decision' (beslissing) of 'disembarkation' (landing). Toch betekent D-day traditioneel niet meer dan 'de eerste dag van elke militaire operatie'.

De notatie kreeg ingang aan geallieerde zijde in de Eerste Wereldoorlog, vooral ook om de voorafgaande en volgende dagen efficiënt te kunnen aanduiden. D+50 betekent dan 'vijftig dagen na het begin van de operatie'; D-1 wil zeggen: 'de dag vóór D-day'.

Dezelfde techniek wordt gebruikt voor andere tijdsaanduidingen: zo betekent Hour H (het Uur-U) het precieze ogenblik van het begin van een militaire operatie. H+1 is een uur later. Fransen schrijven D-day als Jour-J. Tijdens de Golfoorlog (1990-'90) spraken geallieerde planners over G-day als begin van het grond-offensief. Die campagne was op G+4 klaar. De vijftigste verjaardag van D-day valt op D+18262.