Zwitserse dokters In NRC Handelsblad van 18 mei staat een geïllustreerde grafiek over de artsendichtheid in diverse landen.

Hieruit blijkt dat Zwitserland de laagste dichtheid zou hebben. Uit een bijschrift blijkt dat de gegevens afkomstig zijn van de Werelbank. Een maand geleden nam ik deel aan een studiereis over de ontwikkelingen rondom academische ziekenhuizen in Europa. Daarbij werd ook Zwitserland bezocht. Prof. Sommer, gezondheidszorgeconoom van de universiteit van Basel, vergeleek de Zwitserse en de Nederlandse gezondheidszorg en gaf de cijfers. Hieruit bleek dat Zwitserland veel minder inwoners per arts heeft dan Nederland (301 resp 412) en dus veel meer artsen. Ook het aantal artsen in een vrije praktijk is in Zwitserland ruim 60 procent hoger. Het aantal artsen in vrije praktijk komt in Zwitserland overeen met 650 inwoners per arts; dit getal vertoont sterke gelijkenis met het getal dat de Wereldbank voor het totaal aantal artsen in Zwitserland opvoert. Het hoge aantal artsen is te verklaren uit de vrije toegang tot de medicijnenstudie in Zwitserland. Bij de cijfers werd door prof. Sommer de kanttekening gemaakt dat het door de sterke decentralisatie van het Zwitserse bestuur moeilijk is betrouwbare cijfers te verkrijgen.

Het heeft er alle schijn van dat iets dergelijks op wereldschaal geldt; al te gemakkelijk worden onvergelijkbare cijfers naast elkaar gezet. In een kleurrijke grafiek zonder voorbehoud gepresenteerd dreigt daarbij de werkelijkheid uit het oog verloren te worden. De meegeleverde verklaring dat in Zwitserland het werk meer door paramedici en verpleegkundigen uitgevoerd wordt, behoeft na correctie van de cijfers een heroverweging.

    • Jacob de Moel