Suïcide (3)

In zijn interview met Aukje Holtrop geeft psychiater G.F. Koerselman antwoord op het ogenschijnlijk moeilijke vraagstuk over hulp bij zelfdoding bij zwaar geestelijk lijden.

Dat antwoord is, gezien de verscheidenheid van patiënten en hun omstandigheden, verrassend eenvoudig: Koerselman ('ik, als psychiater' ook wel 'als arts') is tegen, zal niemand daarmee helpen en ook niemand doorverwijzen naar een collega die wel wil helpen.

Daar is geen speld tussen te krijgen. Vroeger hadden die mensen het ook moeilijk, toen verloren ze wel vijf of zes kinderen (andere koek dan de patiënt van dr. Chabot die meen ik maar een of twee kinderen verloor, veel minder dus) en toen kwamen ze ook aan hun eind. Zeker.

Privé zou Koerselman overigens nog wel aan Drion willen vertellen wat hij bij de drogist moet halen voor een 'relatief zachte dood'. Dat weten mensen zelf trouwens ook wel 'als je ziet wat hier op de Eerste Hulp binnenkomt'. Wie zegt er dat psychiaters geen grappen maken?

Nu zou ik het troostrijk vinden zo'n pil te hebben. Maar graag een goede (dus zowel zacht als dood), voorgeschreven door die ongenoemde collega. Want als ik er een eind aan maak wil ik dat hier op aarde met mijn beminden bespreken en in de Hemel met Onze Lieve Heer. Maar niet op de Eerste Hulp met dr. Koerselman.

    • C.R. Schoute