Regering Angola doet oppositie aanbod

LUANDA, 4 JUNI. De Angolese regering heeft de rebellen van Jonas Savimbi's UNITA een deel van het regionaal bestuur aangeboden, maar daaraan toegevoegd dat dit “het laatste en maximale aanbod” vormde in de vredesonderhandelingen over een oplossing voor de burgeroorlog in het land.

Volgens een Westerse diplomaat in Luanda is de regering bereid UNITA de gouverneurs van verscheidene door de opstandelingen beheerste gebieden te laten leveren, als zij instemt met een staakt-het-vuren. Zowel de regering als UNITA heeft deze week een offensief gelanceerd, waarbij inmiddels honderden doden zijn gevallen. Hulporganisaties spreken van een “catastrofale” toestand in sommige delen van het land.

Volgens de zegsman was het regeringsaanbod het resultaat van “de zeer sterke boodschap van de Verenigde Naties”. Deze hebben gewaarschuwd dat het geduld van de internationale gemeenschap opraakt, en dat de VN hun missie in Angola zullen staken als er tegen het eind van deze maand geen belangrijke stappen in de richting van vrede zijn gezet.

De twee partijen tekenden in 1991 een vredesverdrag, nadat in 26 jaar oorlog meer dan 350.000 doden waren gevallen. De oorlog werd 18 maanden later hervat, nadat Savimbi de regering van fraude in de eerste democratische verkiezingen had beschuldigd. (AP)