Ramsj

John Dunn (ed.): Democracy, the unfinished journey 508 BC to AD 1993

Oxford University Press 1992, van ƒ 65,55 voor ƒ 14,90. De Boekenmarkt, Den Haag

Zo'n 2500 jaar geleden bedachten de Grieken een nieuwe politieke vorm. Die vorm wordt nog steeds als best mogelijke vorm van regeren gezien in een wereld die in niets meer lijkt op die van de oude Grieken. In deze bundel proberen diverse auteurs duidelijk te maken wat de kracht en de zwakte van 'democratie' is.

Bloch en Febvre waren, sinds zij hun contract met de uitgever Armand Colin hadden opgezegd, eigenaars van de Annales geworden. Dat betekende, in termen van de Duitse bezetters, dat het tijdschrift voor een deel eigendom was van een niet-Ariër. Daarmee liep het gevaar te worden geconfisqueerd of geliquideerd. Vanwege dit gevaar vroeg Febvre aan Bloch hun contract op te zeggen en de volledige eigendom aan hem, Febvre, over te dragen. Bloch weigerde verontwaardigd. Hij voelde er niets voor de Annales onder toezicht van de Duitse bezetter voort te zetten en zijn naam uit het blad te laten verwijderen. Maar Febvre wilde van geen wijken weten. Hij beschuldigde Bloch van desertie en verraad: een wat eigenaardige interpretatie van hun beider rollen. Bloch moest echter wel toegeven, want hij had geen keus. Zo verschenen de Annales tijdens de oorlog met in de kop de woorden: Directeur responsable: Lucien Febvre. Blochs bijdragen werden voortaan onder pseudoniem gepubliceerd.

    • Hans Moll