Ramsj

Admiraal André Lemonnier: De honderd dagen van Normandië 6 juni 1944

Uitgeverij Hollandia 1987, van ƒ 29,50 voor ƒ 11,90. De Slegte

Lemonnier was commandant van de Franse strijdkrachten ter zee en in de lucht ten tijde van de invasie. Hij was chefstaf van de marine van 1943 tot 1950. Daarna werd hij medewerker van Eisenhower. De admiraal heeft over de landing in zijn geboorteland een gedetailleerd verslag geschreven. Met foto's en landkaarten. Over de opmars tot de invasie ligt bij De Slegte voor ƒ 29,50 John Westwood: 1944, de geallieerde overwinning. Daarin ook oog voor de opofferingen in de Pacific en aan het Oostfront.

Bloch en Febvre waren, sinds zij hun contract met de uitgever Armand Colin hadden opgezegd, eigenaars van de Annales geworden. Dat betekende, in termen van de Duitse bezetters, dat het tijdschrift voor een deel eigendom was van een niet-Ariër. Daarmee liep het gevaar te worden geconfisqueerd of geliquideerd. Vanwege dit gevaar vroeg Febvre aan Bloch hun contract op te zeggen en de volledige eigendom aan hem, Febvre, over te dragen. Bloch weigerde verontwaardigd. Hij voelde er niets voor de Annales onder toezicht van de Duitse bezetter voort te zetten en zijn naam uit het blad te laten verwijderen. Maar Febvre wilde van geen wijken weten. Hij beschuldigde Bloch van desertie en verraad: een wat eigenaardige interpretatie van hun beider rollen. Bloch moest echter wel toegeven, want hij had geen keus. Zo verschenen de Annales tijdens de oorlog met in de kop de woorden: Directeur responsable: Lucien Febvre. Blochs bijdragen werden voortaan onder pseudoniem gepubliceerd.

    • Hans Moll