Ramsj

Richard Barber and Juliet Barker: Tournaments

Weidenfeld & Nicholson 1989, van ƒ 65,50 voor ƒ 34,50. De Boekenmarkt, Oude Molstraat, Den Haag

Strijdlustige edellieden mochten graag hun krachten meten met hun maatschappelijke gelijken uit vijandelijke gelederen. Op leven en dood, maar wel onder bepaalde regels. Wedkampen tussen twee personen of groepen van personen scherpten de strijdvaardigheden van de individuele krijgers aan en leerden hun ingewikkelde tactische manoeuvres. Voor de vorsten werd het echter op den duur wat onoverzichtelijk, al die vechtexcursies naar verre oorden, dus probeerden zij de wedstrijden onder hun gezag te plaatsen. Het toernooi werd een evenement van de hoven. Het festijn werd meer steeds meer gereglementeerd en de nadruk kwam langzaam op pracht en praal te liggen. Dat laatste is goed te zien aan de talrijke illustraties. Een zeer leesbaar boek.

    • Hans Moll