Ramsj

Drs. J.R. Verbeek: Kustversterkingen 1900-1940

Schuyt & Co 1988, van ƒ 89,50 voor ƒ 19,50. Scheltema, Holkema en Vermeulen, Amsterdam

De Nederlandse kust werd voor het eerst rond het jaar 800 systematisch tegen invasies versterkt. Toen bestond de dreiging uit de Vikingen. In later eeuwen nam de vloot de bescherming van kust en waterwegen over. De invasies van 1799 in Noord-Holland en 1809 in Walcheren deed weer de mening postvatten dat de kusten ter land verdediging behoefden. In 1880 werden vier moderne kustvestingen gebouwd, maar wat onneembaar leek bleek al spoedig kwetsbaar. Verbeek neemt de draad op vanaf 1900 met veel foto's, dwarsdoorsneden en tekeningen.

    • Hans Moll