Premier Lubbers krijgt lik op stuk uit Parijs

PARIJS, 4 JUNI. Ideeën over het toekomstige Europa zijn soms ook voor kenners moeilijk te begrijpen. Zelfs als zij solliciteren naar de hoogste functie in Brussel. Die indruk wekte althans de Franse minister voor Europese zaken Alain Lamassoure gisteren in reactie op een pittig verwijt dat premier Lubbers hem donderdag in de Financial Times maakte.

Volgens Lubbers is het “fascinerend” dat Lamassoure, dinsdag in de Franse krant Le Monde, een warm pleidooi houdt voor een nieuw Europees contract tussen alle landen die bereid zijn vanaf 1996 vergaand samen te werken terwijl Bonn en Parijs een onderonsje hebben in Mulhouse.

Lubbers: “Hij suggereert dat de oude Zes een nieuw voorbeeld moeten geven, maar hij schrijft zijn artikel op exact dezelfde dag waarop Frankrijk en Duitsland zich hebben voorbereid op de volgende Europese top. Met z'n tweeën, niet met z'n zessen. Italië en Nederland zijn wel onderdeel van zijn architectuur, maar worden uitgesloten van het zoeken naar consensus.”

Lamassoure zei desgevraagd: “Meneer Lubbers heeft het helemaal verkeerd begrepen. Ik heb maximale moeite gedaan niemand uit te sluiten van een nieuw Europees 'stichtingscontract', ook de landen die geen deelnemer waren aan het oorspronkelijke Verdrag van Rome niet. Iedereen is welkom. En Mulhouse heeft daar niets mee te maken: dat ging helemaal niet over de toekomst.”

HIj onderstreepte dat in de Europese Unie “iedereen met iedereen praat” en wees op het recente Nederlands-Duitse initiatief dat de verhouding tussen de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) en de VN-Veiligheidsraad wil verduidelijken. “Dat was een interessant idee van minister Kinkel en zijn Nederlandse collega.” En: “Iedereen mag plannen maken en artikelen schrijven.”

Uit betrouwbare bron blijkt dat het samenvallen van Lamassoures artikel en de Frans-Duitse top op toeval berust: het artikel is bij Le Monde acht dagen blijven liggen voor er plaats was.