Pleidooi voor milieu in Oost-Europa

KOPENHAGEN, 4 JUNI. De Deense minister van milieuzaken Auken heeft op een conferentie met zijn collega's uit veertien Oost- en Middeneuropese landen gepleit voor een gecoördineerde actie om het milieu in Oost-Europa te verbeteren. De veertien landen kwamen voor het eerst bij elkaar. De behoefte aan milieubescherming is groot maar de financiële middelen nauwelijks voorhanden, aldus de conferentiegangers.

De veertien landen hebben financiële instellingen als de Oost-Europabank en de Wereldbank gevraagd zachte leningen te verstrekken.

Op de conferentie is geen concrete begroting opgesteld. De kosten van milieubescherming voor Oost-Europa zijn zo onvoorstelbaar hoog dat die “onberekenbaar” zijn, aldus Auken. Hij meent dat om een begin te maken met de schoonmaak van de meest vervuilde delen van de sterk verontreinigde Oostzee al 25 miljard dollar nodig is. (AFP)