Partijen nog oneens over bezuinigingen

DEN HAAG, 4 JUNI. De fractieleiders van PvdA, VVD en D66 hebben de onderhandelingen die moeten leiden tot de vorming van een zogeheten paars kabinet tot maandag opgeschort.

De meningsverschillen over de omvang en invulling van de ombuigingen bleken zo groot dat Kok, Bolkestein en Van Mierlo zich in het weekeinde ieder apart beraden over mogelijke compromissen. Een voor vandaag gepland overleg werd daarom afgelast.

De besprekingen die de fractieleiders gisteren voerden met de informateurs Van Aardenne, Vis en de Vries werden na afloop als 'pittig' omschreven. De fractieleiders zullen het weekeinde waarschijnlijk benutten voor overleg met hun fractiespecialisten. Volgens de woordvoerder van de informateurs zal het maandag 'een hele zware dag' worden.

De meningsverschillen tussen de drie fractieleiders betreffen niet zozeer de de omvang van de bezuinigingen, maar spitsen zich toe op de te nemen maatregelen. Zo wil de VVD een nieuwe ingreep in de WAO-uitkering voor nieuwe gevallen. De PvdA is daar tegen. Ook verschillen de partijen nog sterk van mening over de vraag welke bezuinigingsmaatregelen genomen moeten worden op het terrein van de volksgezondheid.

Bij de besprekingen van gisteren namen de de onderhandelaars een reeks bezuinigingsmogelijkheden door, zoals bezuinigingen op de arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector (vut, wachtgelden), studiefinanciering en de verschillende rijkssubsidies. Bolkestein zei na afloop van de besprekingen dat geen enkele sector buiten schot kan blijven. “Wij zijn nog niet toe aan het trekken van kiezen, maar het zal behoorlijk pijn gaan doen”, zei hij.

Bolkestein, Kok en Van Mierlo toonden zich nog steeds optimistisch over de mogelijkheden om de onderhandelingen succesvol af te ronden. De woordvoerder van de informateurs hield het voor mogelijk dat over een week een akkoord op hoofdlijnen wordt gesloten.