Pappen met stroppen

Trots meldde bank-verzekeraar ING deze week een ruim kwart hogere netto winst over het eerste kwartaal. Eigenlijk hadden ze nog trotser moeten zijn, want de winststijging was geboekt ondanks een grote strop met de handel voor eigen rekening in leningen van schuldenlanden. Maar hoe groot was die strop? ING verklapte niets. Dan zelf maar rekenenen: vorig jaar toonden de cijfers een post met 261 miljoen gulden winst, terwijl daar nu een bedrag van 99 miljoen in het rood prijkt, dus bij gelijkblijvende andere winsten een strop van 360 miljoen gulden. Pas vrijdagmiddag bleek uit een besloten bijeenkomst het exacte verlies: in de handel voor eigen rekening op de financiële markten was ING 229 miljoen in het eerste kwartaal in het rood gekomen bij een winst van 199 miljoen winst in 93: een omslag van maar liefst 428 miljoen gulden. Van dit bedrag wordt 271 miljoen gulden als verlies in het afgelopen kwartaal geboekt, waarvan 55 miljoen gulden echt. De rest is boekhoudkundig, omdat ING de leningen niet heeft verkocht en de markt aantrekt. Naar de redenen van de late en in besloten kring gegeven informatie kan alleen gegist worden. Waarschijnlijk wil ING lijmen met analisten, want zij mochten aanwezig zijn op de besloten bijeenkomst. Met extra informatie kunnen zij hun cliënten weer extra informatie toespelen: zo kan ING zelf met stroppen aanpappen.

“De raad komt per saldo tot een negatieve beoordeling van het kabinetsvoornemen tot introductie van regionale bestuursorganen voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen”, staat in het ontwerp-advies regionalisering uitvoeringsorganisatie werknemersverzekeringen. Het is de bedoeling van de SER om dit ontwerp-advies op 17 juni vast te stellen. De SER is unaniem op dit punt en gaat dus lijnrecht in tegen de plannen van het huidige kabinet en het paarse formatieteam.