Ministers in de weer voor baan Lubbers in Europa

DEN HAAG, 4 JUNI. De demissionaire ministers gaan zich inzetten om premier Lubbers aan te prijzen als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. “Nederland zal zich zeer sterk maken om aan te geven dat ons land aan de beurt is om de voorzitter van de Europese Commissie te leveren”, zei de woordvoerder van de premier na de ministerraad.

De ministerraad werd gisteren voorgezeten door vice-premier Kok omdat Lubbers de Bilderberg-conferentie in de Finse hoofdstad Helsinki bezocht. Kok heeft het in een brief aan geestverwante partij- en regeringsleiders al voor Lubbers opgenomen. Minister Kooijmans (buitenlandse zaken) gaf gisteren ook aan dat Nederland een “harde houding” inneemt in het pleidooi voor Lubbers. Hij wees erop dat de Nederlander Mansholt eind 1972 gedurende een interimperiode van negen maanden voorzitter van de Europese Commissie was. “Nu is Nederland ook eens aan de beurt”, aldus Kooijmans.

Op de Europese Top die op 24 en 25 juni op het Griekse eiland Korfoe wordt gehouden wordt beslist over de opvolging van de huidige voorzitter van de Commissie, de Fransman Delors. Frankrijk en Duitsland lijken een voorkeur te hebben voor de Belgische premier Dehaene. Andere lidstaten, waaronder Spanje en Groot-Brittannië, hebben een voorkeur voor Lubbers.

Lubbers sprak deze week in Parijs met de Franse premier Balladur, en zal dit weekeinde tijdens de herdenking van D-Day in Normandië waarschijnlijk ook de Franse president Mitterrand ontmoeten. Op 22 juni zullen de leiders van de christen-democratische partijen in Europa in Brussel spreken over de vraag wie de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie moet worden. De Europese Volkspartij, die wordt voorgezeten door Belgische ex-premier W. Martens, wil in beginsel één gemeenschappelijke kandidaat naar voren schuiven.