Lubbers

Bondskanselier Kohl en President Mitterrand zouden onderling al hebben uitgemaakt dat een andere kandidaat de voorkeur verdient boven Lubbers voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Nederland heeft zich tijdens het twaalfjarig premierschap van Lubbers altijd als een loyaal lid van de Gemeenschap opgesteld. Wanneer een onderonsje tussen de leiders van twee grote landen van de Unie nu voldoende zou zijn om de kandidatuur van diezelfde Lubbers van tafel te vegen, zullen vele Nederlanders zich van de Europese gedachte gaan afkeren. De Franse minister van Europese zaken, Alain Lamassoure doet in Le Monde van 31 mei een voorstel tot de vorming van een 'nieuw stichtingscontract' op te stellen door een groep voorbeeldlanden waartoe hij in ieder geval Frankrijk en Duitsland rekent. De kans dat Nederland als 'nieuwe stichter' bij deze twee grote broers aanschuift is verkeken wanneer Lubbers gepasseerd wordt. Het is zeer de vraag of men zich dat in Bonn en Parijs voldoende realiseert.

    • A.A. van Zwet