Hondevakantie

Er is niets tegen het ontwikkelen van alternatieve vormen van opvang van honden voor mensen die met vakantie gaan (NRC Handelsblad, 25 mei).

Maar van de zinsnede 'Wordt de hond opgesloten in het hok van een dierenpension of mag hij uit logeren bij een pleeggezin', gaat een verkeerde suggestie uit. Langdurige ervaring met het opvangen en verzorgen van honden leert mij, dat honden in een pension volstrekt ontspannen en gelukkig zijn. Dan moet wel aan enkele belangrijke voorwaarden zijn voldaan: De honden moeten kunnen beschikken over een voldoende ruim binnen- en buitenverblijf met een brits om op te kunnen slapen. Daarnaast moeten de honden kunnen worden uitgelaten op een speelwei, liefst enkele malen per dag. Er moet sprake zijn van liefdevolle aandacht van de kant van de verzorger, aan wie de hond zich wil toevertrouwen. Is het gevoel van veiligheid en van vertrouwen na een of twee dagen tot stand gekomen en kent men in het pension een goed verzorgingsritme, dan kan de hond er onbeperkt verblijven. Een pension kan dan door zijn niet-complexe structuur de voorkeur hebben boven een verblijf bij particulieren, waar de leefsituatie aan veel meer regels gebonden is. Zelf prefereer ik om honden in groepjes van twee of meer te combineren: honden zijn graag met andere samen.

    • A. van Tol