Hezbollah raakt slaags met Unifil

TYRE, 4 JUNI. Guerrillastrijders van de fundamentalistisch-shi'itische Libanese beweging Hezbollah zijn gisteren tweemaal slaags geraakt met de VN-vredesmacht UNIFIL in Zuid-Libanon. Daarbij zijn een Hezbollah-activist en een VN-militair uit Fiji om het leven gekomen. Er vielen enkele gewonden.

De schermutselingen kwamen temidden van groeiende spanning tussen Hezbollah en Israel, dat donderdag in zijn bloedigste luchtaanval op de shi'itische beweging zeker 32 guerrillastrijders in een oefenbasis in de Beka'a-vallei doodde. Volgens de Libanese autoriteiten waren er zelfs 45 doden. De meeste slachtoffers waren tussen de 12 en de 18 jaar oud, recruten op een indoctrinatiecursus in de getroffen basis.

Hezbollah schoot bij wijze van vergelding vervolgens een reeks katjoesjaraketten op Noord-Israel af, terwijl Israel troepen samentrok in de 'veiligheidszone' in Zuid-Libanon. Shi'itische betogers zworen gisteren tijdens de begrafenissen van de slachtoffers wraak tegen Israel. “De dood boezemt ons geen angst in”, riepen ze, en “Wij willen vechten, wij willen vechten!”

Als teken van rouw voor de slachtoffers van de Israelische aanval bleef Libanon gisteren dicht. Openbare en particuliere instellingen, scholen, banken en winkels hielden hun deuren gesloten, zowel in islamitisch als in christelijk gebied. Radio- en televisiestations schortten de normale programma's op, en zonden teksten uit uit de Koran en klassieke muziek.

De Amerikaanse regering vroeg Israel, Libanon en Syrië, dat een doorslaggevende invloed in Libanon heeft, gisteren zelfbeheersing te tonen en een eind te maken aan de geweldadigheden tussen Hezbollah en Israel. Washington wees op de risico's voor het vredesproces, dat overigens voorzover dat Israel en Syrië betreft, in een impasse zit. (Reuter, AP, AFP)