Een kostelijke avond; Prijs van de beste plaats bij een concert of in het theater, herft 1993

Grafiek: Woensdag barstte het Holland Festival weer los. Een maand lang concerten, opera, dans en theater uit binnen- en buitenland. Het Holland Festival is sinds 1948 elk jaar georganiseerd. Dit jaar verwacht de organisatie tussen de 60.000 en 80.000 bezoekers. Kosten van een kaartje: tussen de 7,5 gulden voor een filmvoorstelling en 100 gulden voor een opera.

Voor Kroonleden noch sociale partners is het een uitgemaakte zaak dat de beoogde regionale besturen zoveel beter werken dan de sectorale aansturing via bedrijfsverenigingen. De ervaringen met de 28 regionale besturen arbeidsvoorziening (RBA) zijn niet onverdeeld gunstig. Volgend jaar vindt een evaluatie plaats van deze RBA-structuur. De SER vindt het logisch om daarop te wachten. Bij ondoordachte invoering van de regionale structuur in de sociale zekerheid bestaat het gevaar dat de ene bureaucratie (van de bedrijfsverenigingen) vervangen wordt door de andere (van de regionale besturen), zonder dat er wezenlijk iets verbetert. Daarom kiest de SER ervoor om de bestaande aansturing intact te laten, maar alvast meer marktelementen in het systeem in te bouwen.

    • Niek den Tex