Deken laakt optreden advocaat

LEEUWARDEN, 4 JUNI. De Leeuwarder advokaat mr. P. Riedstra heeft de onafhankelijkheid van de beroepsuitoefening als advokaat in gevaar gebracht. Dit oordeelt de Deken van de Orde van Advokaten in Friesland, mr. J. de Goede. Hij onderzocht de afgelopen maanden de betrokkenheid van Riedstra bij een zakelijke transactie bij deurenfabriek Halberstma in Grou. Volgens de deken heeft Riedstra onduidelijkheid laten ontstaan over de hoedanigheid waarin hij bij het project optrad, als jurist of als financieel belanghebbende.