Dave Kremer (24) AMSTERDAM Dave Kremer (24) is ...

Dave Kremer (24) AMSTERDAM Dave Kremer (24) is automonteur bij het Amsterdamse garagebedrijf Ford-Entam. Als zestienjarige kwam hij in de werkplaats met een leerlingencontract, drie dagen werk per week voor netto zo'n 800 gulden per maand. Inmiddels is Dave na avondstudie opgeklommen tot eerste monteur en verdient hij met een 38-urige werkweek bruto 3536,66 gulden (inclusief overhevelingstoeslag) per maand. Op zijn girorekening ziet Dave daar na aftrek van loonbelasting en premies 2133,60 gulden van terug, zestig procent van zijn brutosalaris.

Dave werkt vier dagen per week, van acht uur 's ochtends tot zes uur 's avonds. Om wat extra te verdienen, springt hij bij als klanten onverwachts hulp nodig hebben en niet bij de garage kunnen komen. Als hij daarvoor 's avonds of in het weekeinde moet werken, krijgt hij in plaats van 20 gulden 30 gulden netto per uur. Dave krijgt acht procent van zijn jaarsalaris uitgekeerd als vakantiegeld. Een reiskostenvergoeding krijgt hij niet, maar als werknemer van Ford kan hij een auto van één van de eigen merken - zonder extra's - aanschaffen met tien procent korting.

Dave is niet getrouwd, maar woont samen. Zijn vriendin werkt bij een benzinepomp en verdient daarmee netto ongeveer 1900 gulden per maand. Kinderen hebben ze nog niet, daar willen ze over een paar jaar pas mee beginnen. Dan wil Dave's vriendin haar baan opgeven.

Op dit moment krijgen zij samen gemiddeld iets meer dan 4000 gulden per maand binnen, een bedrag waar volgens Dave 'goed van te leven valt, als je tenminste geen gekke dingen doet'. Voor de huur van hun vierkamerwoning in Purmerend 'met tuin en vijver en zo' zijn Dave en zijn vriendin 600 gulden kale huur per maand kwijt. Ze zouden wel een huis willen kopen, maar ze vinden de huizenprijzen in de regio Amsterdam te hoog. Liever sparen ze nu 'om straks de kinderen een goede opvoeding te kunnen geven'. Dave die vrijwillig en zonder extra betaling vaak op zaterdag bijspringt als verkoper in de showroom, besteedt veel geld aan nette kleding omdat 'je als verkoper toch een plaatje bent van het bedrijf'.

Voordat Dave zijn bruto-salaris in handen krijgt, is er door zijn werkgever al het nodige ingehouden. De gecombineerde heffing van de premie volksverzekeringen en loonbelasting over de eerste belastingschijf bedraagt dit jaar 38,25 procent. Daarvan is 7,05 procentpunt bestemd voor de belastingen en 31,2 punt voor de premies AOW, AWW, AAW en AWBZ. De AOW-premie van 14,25 procent betaalt Dave volledig zelf, voor de andere drie krijgt hij van de werkgever een 'overhevelingstoeslag' ter hoogte van 11,6 procent van het premieplichtige loon.

Omdat Dave jaarlijks minder dan 58.100 gulden verdient, valt hij in de ziekenfondsregeling. Zijn werkgever maakt daarvoor 5,15 procent over naar het ziekenfonds, terwijl Dave zelf voor deze verplichte werknemersverzekering maandelijks 1,2 procent premie (ZFW) en één keer per jaar een nominale premie van gemiddeld 198 gulden moet afdragen. De bijdrage aan de Wet Arbeidsongeschiktheid (WAO) komt volledig voor rekening van Dave: de premie hiervoor bedraagt dit jaar 10,6 procent. Ter aanvulling van de verlaagde uitkering (WAO-gat) betaalt hij 58,46 gulden per maand extra.

Voor de andere verplichte werknemersverzekeringen, Ziektewet (ZW) en Werkeloosheidswet (WW) betalen werkgever en werknemer weer beiden premies: de ZW-premie bedraagt voor Dave dit jaar 1,76 procent van zijn brutosalaris, zijn werkgever betaalt daar bovenop een premie die - afhankelijk van het gemiddelde ziekteverzuim in zijn bedrijf - varieert van 0,85 tot 1,68 procent. Voor de WW (inclusief wachtgeldregeling) betalen werknemer en werkgever in de metaalnijverheid beide 2,47 procent.

Omdat Dave pas 24 jaar is, hoeft hij nog geen pensioenpremie te betalen. Wel betaalt hij een 1,36 procent premie voor de Vervroegde Uitreding (VUT); zijn werkgever betaalt hiervoor 2,35 procent.

    • Marcella Breedeveld