D-Day

The D-Day Encyclopedia

665 blz., geïll., Helicon, ƒ 110,95

De foto's hadden wat scherper gekund, maar dat is het enige vlekje op dit gedegen en overzichtelijk naslagwerk over D-Day waaraan een keur van specialisten heeft meegewerkt en waarin de zegevierende toon ontbreekt. Van Aerial Reconnaissance tot de Amerikaanse generaal-majoor Ira Wyche wiens divisie na krachtige Duitse tegenstand Cherbourg binnentrok. Vele lemmata gaan vergezeld van een korte bibliografie.