D-Day

David Evans: A Guide to the Beaches and Battlefields of Normandy 186 blz., geïll., Michael Joseph, ƒ 53,75

Deze gids voor de slagvelden is ook voer voor kenners, maar het boek van prof. Evans heeft nog een extra kwaliteit door de cartoons en facsimiles van krantenberichten uit juni 1944, die verlevendiging toevoegen aan de beschrijving van de gevechtsterreinen en de militaire begraafplaatsen. De auteur, hoogleraar in de moderne geschiedenis, toont zich een minder gedistantieerd verteller dan John Man. Meer geschreven uit het gezichtspunt van de militairen die het overleefden. Zal veteranen meer aanspreken dan lezers zonder militaire ervaring.