D-Day

Russell Miller: Nothing Less than Victory. The Oral History of D-Day

496 blz., geïll., Penguin Books, ƒ 30.-

Generaal Omar N. Bradley, bevelhebber van het Amerikaanse Eerste Leger, herinnert zich van zijn eerste uren vooral onbehagen en frustraties. De radioverbindingen met de eenheden die de aanval op Omaha Beach hadden ingezet werkten niet en de tegenstand van de Duitsers was zo taai dat er geen doorkomen aan leek. Bradley (“Na zes uur hadden we tien meter strand veroverd”) vertelde Russell hoe dicht de geallieerden daar bij een nederlaag zijn geweest. “Ik had voor mijzelf al de beslissing genomen dat we ons zouden terugtrekken en eventueel naar Engeland zouden terugkeren”. Een boek vol pregnante, goed vertelde herinneringen van geallieerde militairen en Franse burgers.