D-Day

Stephen E. Ambrose: D-Day June 6, 1944: The Climactic Battle of World War II

655 blz., geïll., Simon & Schuster, ƒ 67.-

De Amerikaan Stephen Ambrose is een historicus van aanzien, die naam gemaakt heeft met een tweedelige biografie van generaal Eisenhower en sindsdien van de Eisenhowerkunde een broodwinning heeft gemaakt. Dit boek lijdt enigszins onder de defecten van zijn kwaliteiten: Ambrose neemt een zo overwegend Amerikaans gezichtspunt in dat de Britten en de Canadezen er wat bij komen te hangen. Dat heeft Montgomery niet verdiend. Overigens boordevol curieuze feiten, met fraaie verhalen over 'zwemmende' tanks en 'flail' tanks (de 'Funnies'), die met hun dorsvlegels de Duitse 'Bouncing Betties', de vervaarlijke op buikhoogte exploderende landmijnen onschadelijk maakten.