D-Day

Peter Tsouras: Disaster at D-Day. The Germans Defeat the Allies, June 1944 236 blz., geïll., Greenhill Books, ƒ 64,45

Tsouras heeft het oorspronkelijkste boek over D-Day geschreven. Deze militaire analyst van het Intelligence and Threat Center van het Amerikaanse leger construeert speculaties over de afloop van de oorlog op grond van een aantal als-veronderstellingen. Wat er zou zijn gebeurd als veldmaarschalk Rommel op 5 juni niet naar Duitsland was gegaan om de vijftigste verjaardag van zijn vrouw te vieren, maar bij zijn troepen was geweest? En wat er zou zijn gebeurd als de Duitse commandanten bij Caen niet hadden gewacht op orders uit Berlijn, maar op eigen initiatief hadden gehandeld en onmiddellijk slag hadden geleverd? Tsouras bouwt zijn constructies op een aantal bijna-rampzalige fouten in de geallieerde campagne en maakt aannemelijk dat het weinig gescheeld heeft of de Duitsers hadden aan het langste eind getrokken.