Colijn (2)

De zuster van Hendrik, mevrouw P. Nagel-Colijn heeft mij destijds verteld dat haar broeder in Ilmenau is overleden aan de gevolgen van Diabetes Mellitus nadat door de Duitsers hem de voor de bestrijding van zijn ziekte vereiste medicijnen waren onthouden. Het komt mij voor dat het wenselijk is dit feit te memoreren ter completering van het bericht.

    • Mr. Wietze S. de Jong