Colijn (1)

Twee kanttekeningen bij het artikel 'Colijn verpersoonlijkt een falend establishment' in NRC Handelsblad van 28 mei. Ten eerste werd hij volgens uw verslaggeefster geboren in 1896 en vertrok hij in 1894 als militair naar Oost-Indie. Dat moet dus al in een voor-embryonaal tijdperk of misschien op het laatst van een ander leven geweest zijn. Ten tweede, ervan uitgaand dat het geboortejaar 1896 juist was, dan staat Colijn op 11 maart 1936 (dus 40 jaar oud) geportretteerd als een grijsaard van 80 jaar.

    • C.D. van Gool