Brussel wil sociale landen bevoordelen

BRUSSEL, 4 JUNI. Ontwikkelingslanden die de internationale normen voor onder meer vakbondsrechten en milieubescherming respecteren, komen in aanmerking voor een voorkeursbehandeling door de Europese Unie. Deze landen krijgen extra korting op invoerheffingen.

Plannen hiertoe zijn deze week door de Europese Commissie bekendgemaakt. De voorkeursbehandeling moet volgend jaar ingaan. Doel van de plannen is, volgens Europees Commissaris voor Noord-Zuid-relaties Pierre Defraigne, de ontwikkeling van arme landen te stimuleren. Bovendien wil Brussel een milieuvriendelijke en sociale politiek in de Derde Wereld aanmoedigen. De plannen maken deel uit van een herziening van het zogenoemde Generalised Scheme of Preferences (GSP) dat import-tariefkortingen toekent aan, met name, Aziatische en Latijnsamerikaanse landen. (Reuter)