ASN rapporteert 44 pct winststijging

De in Den Haag gevestigde ASN (Algemene Spaarbank voor Nederland), voor 100 procent in handen van de verzekeringsmaatschappij Reaal Groep, boekte in 1993 een winststijging van bijna 44 procent tot 8,8 miljoen gulden. In 1992 was de winst 6,1 miljoen gulden.

Het bruto resultaat bedroeg ruim 10,8 miljoen gulden, waarmee het achterbleef bij dat van 1992. Rekening is evenwel gehouden met een dotatie van 1 miljoen gulden voor reorganisatie, die bedoeld is om de kosten te dekken van de modernisering van een aantal administratieve systemen. De netto winst in beide jaren is sterk beïnvloed door een in 1992 genomen verlies op een obligatielening en de in 1993 gerealiseerde verkoop van deze lening. In 1993 leidde dat tot een onttrekking van 1 miljoen gulden aan het fonds voor algemene bankrisico's ten gunste van de verlies- en winstrekening. Mede hierdoor groeit het netto resultaat met bijna 44 procent.

De aan de spaarbank toevertrouwde middelen namen met 69,2 miljoen gulden toe tot bijna 1,2 miljard gulden, een toename van ruim 6 procent.