Aanvulling

The Rise of China door William H. Overholt, dat op 14 mei in de boekenbijlage werd besproken door Willem van Kemenade, is inmiddels in het Nederlands verschenen, onder de titel De Reus Ontwaakt. Hoe de economische hervorming een nieuwe supermacht creëert. Het is uitgegeven door Elmar en vertaald door Marek Zeyfert. De prijs is ƒ 44,50.

Deze nabijheid nam overigens de onderlinge spanningen niet geheel weg. Bloch was weinig gelukkig met de wel zeer afstandelijke rol die Febvre had gespeeld bij zijn pogingen aan het Collège de France benoemd te worden. Hij had ook moeite met de manier waarop Febvre bij de Annales zijn zin doordrukte. Ook het steeds sterker opkomende antisemitisme begon een probleem te worden. Dat was het al geweest bij Blochs pogingen te worden benoemd aan het Collège de France, waaraan relatief veel joodse hoogleraren verbonden waren. Toen Bloch later overwoog te solliciteren naar het directeurschap van de Ecole Normale Supérieure ontraadde Febvre hem dat mede om deze reden: het zou aanleiding kunnen geven tot antisemitische campagnes. Bloch vond dit een verkeerde houding. De enige goede reactie op zulke gevaren, zo vond hij, was moed: courage. Deze problemen zouden tijdens de oorlog alleen maar sterker worden.