'Zorg chronisch zieken onder druk'

DEN HAAG, 3 JUNI. De Nationale Commissie Chronisch Zieken (NCCZ) verwacht dat de zorg voor en de maatschappelijke positie van chronisch zieken de komende jaren nog verder onder druk komt te staan. Plannen van politieke partijen op het gebied van sociale zekerheid, ziektekostenstelsel, eigen bijdragen en bezuinigingen bij de zorginstellingen én de geringe samenwerking binnen en tussen ministeries zijn hieraan debet. Aldus de NCCZ in een tussenbalans van het chronisch ziekenbeleid.