Strijd tussen procureurs-generaal; Conflict justitie-top over controle IRT's

DEN HAAG, 3 JUNI. Tussen de vijf procureurs-generaal, de hoogste vertegenwoordigers van het openbaar ministerie, is een conflict ontstaan over de aanpak van de zware criminaliteit.

Het conflict concentreert zich op de zeggenschap over de zes bestaande interregionale rechercheteams.

Het ongenoegen binnen het college van procureurs-generaal richt zich op de procureur-generaal in Den Bosch, R.A. Gonsalves. Hij heeft zijn collega's in Amsterdam, Den Haag, Leeuwarden en Arnhem eergisteren in een nota voorgesteld in de toekomst alle belangrijke taken en beslissingen over de organisatie van de bestrijding van de georganiseerde misdaad aan hem te doen toekomen. Gonsalves wordt op die manier volgens zijn collega's een soort onderminister van justitie met een veel belangrijker takenpakket dan de overige PG's.

In de nota van Gonsalves stelt de Bossche PG voor dat alle zes Interregionale rechercheteams (IRT's), die nu nog per ressort opereren, onder zijn leiding komen. Gonsalves wil bovendien dat de chefs van alle regionale criminele inlichtingendiensten (RCID's) van de politie en de hoofdofficieren van justitie die de IRT's leiden, rechtstreeks aan hem rapporteren. Daarnaast moet er een landelijk opsporingsteam komen dat vanuit zijn parket opereert. Voor die nieuwe taken vraagt Gonsalves extra middelen en mankracht.

De plannen van Gonsalves, die volgende week woensdag door de procureurs-generaal zullen worden besproken, zijn een verdergaande uitwerking van de brief die Hirsch Ballin vorige week in zijn hoedanigheid van minister van justitie aan de Tweede Kamer stuurde.

Hirsch Ballin schreef in die brief dat Gonsalves “de justitiële aansturing” over de IRT's kreeg. Dat schrijven wekte veel ongenoegen bij de Kamer omdat het om een “controversieel onderwerp” gaat dat niet meer door een demissionair minister zou mogen worden behandeld. Bij het openbaar ministerie ging men er van uit dat de omstreden ministeriële brief van tafel zou zijn, vooral ook omdat die plannen de Kamer mede inspireerden om een motie aan te nemen met als strekking dat Hirsch Ballin zich niet meer met de zware criminaliteit mocht bemoeien.

Gonsalves gaat er volgens justitiële bronnen van uit dat de PG's op basis van vrijwilligheid zelf nu beslissingen kunnen nemen over een nieuwe organisatie voor de aanpak van de zware misdaad.

Zijn collega's vinden dat de Kamer dan eerst de wetgeving op dit gebied moet aanpassen. De Bossche procureur-generaal liet vanochtend via zijn adjunct-kabinetschef E. van den Boogaard weten dat hij niet op de zaak wil ingaan omdat het om een “interne kwestie” gaat.

    • Marcel Haenen
    • Tom-Jan Meeus