Saksen-Anhalt wil lijst Republikaner verbieden

BONN, 3 JUNI. Afkeer van de extreem-rechtse Republikaner heeft een kleine meerderheid van de verkiezingscommissie uit het parlement van de Oostduitse deelstaat Saksen-Anhalt ertoe gebracht deze partij uit te sluiten van de regionale verkiezingen, die 26 juni worden gehouden. Die meerderheid deed dat ondanks een andersluidend advies van de regionale kiesraad en ondanks het risico dat de verkiezingen door de uitsluiting van de Reps achteraf ongeldig zullen worden verklaard en (dan) overgedaan moeten worden.

De verkiezingscommissie uit het deelstaatparlement, waarin CDU, SPD, Bündnis '90 en PDS vertegenwoordigd zijn, motiveerde haar beslissing door erop te wijzen dat de kandidaatstellingsprocedure van de Republikaner niet aan wettelijke eisen had voldaan. De verkiezing van de kandidaten had namelijk op een geheim gehouden plaats, die de kandidaten voor het parlement en leden van de Republikaner langs omwegen hadden moeten bereiken, waardoor enkelen te laat of helemaal niet meer tijdig aankwamen. Die geheimzinnigheid had te maken met vrees voor demonstraties als de plaats van samenkomst algemeen bekend zou zijn geweest.

De voorzitter van de regionale kiesraad, Uwe Söker, heeft gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van de uitsluiting. Volgens hem hebben de Republikaner de kandidaatstellingsregels niet echt overtreden en kunnen zij uiteindelijk gelijk krijgen als zij een klacht indienen bij het Duitse Constitutionele Hof in Karlsruhe. Dan zouden de verkiezingen ongeldig worden verklaard en opnieuw gehouden moeten worden. De Reps, die garen spinnen bij de publiciteit die de kwestie in de Duitse media krijgt, hebben al aangekondigd dat zij zo'n klacht zullen indienen. De verkiezingscommissie in Saksen-Anhalt is nu zo geschrokken van de algemene kritiek op haar besluit, dat zij er maandag nog eens over wil vergaderen.

De kritiek op het uitsluitingsbesluit van de verkiezingscommissie was elders in Duitsland direct groot omdat de Republikaner nu 'een martelaarsjas' is omgehangen, terwijl zij al ruim een jaar in alle opiniepeilingen ruimschoots onder de kiesdrempel van vijf procent blijven en voorts op allerlei plaatsen scheuringsverschijnselen vertonen. In april en mei verlieten twee bestuursleden de partij omdat zij de leider van de Republikaner, Franz Schönhuber, verwijten dat hij niet optreedt tegen betrokkenheid van leden en sympathisanten bij geweld tegen buitenlanders. Juist daarom pleiten in de Bondsdag, en in een aantal deelstaten, CDU/CSU, SPD en FDP ervoor om de Republikaner als partij te laten verbieden door het Constitutionele Hof en/of de binnenlandse veiligheidsdienst op te dragen haar overal op haar (ongrondwettige) karakter te toetsen om zo'n verbod mogelijk te maken.

    • J.M. Bik