Resultaat Suiker Unie valt hoger uit

De land- en tuinbouwcoöperatie Suiker Unie in Breda heeft vorig jaar enigszins beter gepresteerd dan eerder werd verwacht.

Uit het jaarverslag blijkt dat het netto resultaat toenam met vier miljoen gulden tot 49,9 miljoen gulden. De omzet daalde een fractie van 2,11 naar 2,07 miljard gulden als gevolg van de verkoop van een onderneming en de deconsolidatie van een andere onderneming in de Groente- en fruitgroep, zonder welke een lichte omzetstijging zou zijn opgetreden. Het bedrijfsresultaat nam vorig jaar toe van 119,9 miljoen naar 125,9 miljoen, de 'cashflow' verbeterde van 185,1 tot 187,8 miljoen gulden.

Suiker Unie verwacht dat een verbetering van het concernresultaat in 1994 haalbaar is indien het resultaat van de Suikergroep niet ver achterblijft bij dat van 1993.

Titels enkelspel: 77