PG Arnhem laat eigen organisatie doorlichten

ARNHEM, 3 JUNI. De procureur-generaal van het ressort Arnhem C. Ficq gaat de eigen organisatie 'kritisch doorlichten' op het punt van de integriteit. Bedoeling is te inventariseren waar de organisatie mogelijk kwestbaar is voor invloeden van de georganiseerde criminaliteit. Aan de hand van een risico-analyse wil Ficq een gedragscode laten opstellen voor alle medewerkers van het openbaar ministerie (OM) in zijn gebied. Die code moet zich uitspreken over zaken als het aannemen van geschenken en de omgang met 'gevoelige documenten'.

De procureur-generaal (PG) vindt het “niet meer dan logisch” dat het OM deze stap neemt. “Ik wil benadrukken dat ik geen enkele aanwijzing heb dat er al fouten zijn gemaakt. Maar nu het openbaar bestuur in Nederland zich bezint op maatregelen om zich zo min mogelijk kwestbaar te maken voor de georganiseerde misdaad, vind ik dat we ook in onze eigen organisatie moeten kijken naar manieren om dat te doen.”

Ficq heeft een werkgroep ingesteld die de risico-analyse moet maken. Daarin zitten vertegenwoordigers uit alle geledingen van het OM: een officier van justitie, een hoofdofficier, het hoofd van het parket en een commissaris van politie. Hun opdracht is volgens Ficq “te kijken waar het fout kan gaan”. “We moeten op de stoel van de crimineel gaan zitten en ons afvragen: wat wil ik hebben van dit apparaat en hoe kan ik het krijgen.”

Al wil de PG niet vooruitlopen op de uitkomst van het onderzoek denkt hij dat bijvoorbeeld nieuwe richtlijnen mogelijk zullen zijn voor documenten die betrekking hebben op gerechtelijke vooronderzoeken. Ofschoon officieren van justitie op hun kamers beschikken over een kluis, komt daar misschien niet alles in terecht wat er in zou horen. Ficq: “Wij hebben nu eenmaal bepaald materiaal in huis dat gevoelig is. Het is mij bijvoorbeeld bekend dat politiemensen in het verleden door criminelen benaderd zijn om te kijken of er tegen hen een opsporingsonderzoek loopt. Het kan voor verdachten zeer interessant dat soort dossiers te achterhalen.”

Medewerkers van het OM hebben overigens al een geheimhoudingsplicht. Zij leggen een eed af wanneer ze in dienst treden. Ficq zal de uitkomsten van het onderzoek 'vanzelfsprekend' ook ter beschikking stellen aan de andere PG's, zo laat hij weten.