Personalia

A. Tchernoff (52), burgemeester van De Bilt, is gekozen tot eerste voorzitter van het Congres voor Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa. Hierin bespreken vertegenwoordigers van 27 Europese landen problemen op gemeentelijk en regionaal niveau. Tchernoff zegt zich vooral te willen inzetten voor het versterken van de lokale democratie in Midden- en Oost-Europa.