Pas verschenen; vertaald

Vladimir Sorokin De rij Vert. Anne Stoffel en Helen Saelman. Uitg. Wereldbibliotheek, 252 blz ƒ 34,50

Eerste van een reeks vertalingen van de vroegere samizdat-schrijver Sorokin (1955). Ongewone roman bestaande uit een reeks dialogen tussen anonieme personages die in een rij staan.

Een wrang soort humor, zeg ik. De illusies en desillusies van Edward Manners worden voortdurend gespiegeld in de andere geschiedenissen in de roman, zoals de tragische liefde van de schilder Orst voor zijn gestorven model, die door hem werd vastgelegd op ontelbare foto's. Aan het einde rest ook Edward Manners niet meer dan een fletse foto van de jongen die hij wilde bezitten.