Pas verschenen; vertaald

Hanaan as-Sjaikh Vrouwen tussen hemel en zand Vert. Djûke Poppinga, Uitg. De Geus, 302 blz., ƒ 49,50

De Arabische schrijfster Hanaan as-Sjaikh (1945) schets het - uitzichtloze, aan tal van beperkingen onderworpen - leven van vier verschillende vrouwen in een golfstaatje.

Een wrang soort humor, zeg ik. De illusies en desillusies van Edward Manners worden voortdurend gespiegeld in de andere geschiedenissen in de roman, zoals de tragische liefde van de schilder Orst voor zijn gestorven model, die door hem werd vastgelegd op ontelbare foto's. Aan het einde rest ook Edward Manners niet meer dan een fletse foto van de jongen die hij wilde bezitten.