Neem Lubbers niet

Regeringsleiders van Europa!

Aan het eind van deze maand moet u tijdens een uitje op het eiland Korfoe beslissen wie de Fransman Delors zal opvolgen als voorzitter van de Europese Commissie. Nog altijd is een gemeenschappelijk Europa geen zaak die Europeanen tot de verbeelding spreekt en daarom is het van groot belang dat op die post iemand wordt benoemd die kan enthousiasmeren, iemand die meer is dan alleen een handige beroepspoliticus.

De voorzitter van de Europese Commissie vervult in het proces van eenwording zo'n gewichtige taak, dat een benepen nationalisme bij de benoeming geen rol mag spelen. Als Nederlands staatsburger heb ik in de periode van 12 jaar drie kabinetten-Lubbers meegemaakt. Het is vanuit die ervaring dat ik het als mijn plicht voel u erop te wijzen dat drs. R. Lubbers volkomen ongeschikt is voor de functie van voorzitter van de Europese Commissie.

Nog nooit is de politiek in Nederland zo saai geweest als tijdens het premierschap van Lubbers. Pas bij zijn vertrek, toen de hele zaak hem eigenlijk niets meer kon schelen, werd het weer een beetje interessant. Geef Lubbers een helder woord en hij maakt er drab van. Kohl heeft gelijk als hij niet meer met Lubbers wil telefoneren. Het Duits van onze premier werkt op de lachspieren. Mitterrand heeft gelijk als hij Lubbers niet meer wil ontvangen. Dehaene spreekt tenminste verstaanbaar Frans. In onze parlementaire geschiedenis heeft niemand zo'n grauwsluier over het politieke taalgebruik gelegd als juist onze premier. Wij hebben er zelfs een woord voor bedacht. Belubberen, dat zoiets betekent als opgelicht worden waar je bij staat.

Dan hebben wij in het verleden met onze premier allerlei akkefietjes gehad. Er was een zaakje met koopsompolissen en er bleek ook plotseling sprake te zijn van de zogenaamde R3-constructie, waarbij de drie broers Ruud, Rob en Richard Lubbers een belastingvoordeel van enkele miljoenen in de wacht sleepten. Voor zijn familiebedrijf heeft Lubbers altijd goed gezorgd, ook in de tijd dat hij regeringsleider was. In Koeweit bouwde zijn bedrijf hangars, waarvoor de Koeweiti niet wensten te betalen omdat het geleverde materiaal van slechte kwaliteit zou zijn. Als premier reisde Lubbers naar het Midden-Oosten en maande de afnemers alsnog te betalen.

De beroepspoliticus Lubbers mag plooibaar zijn als appelstroop, inhoudelijk stelt hij niet veel voor. Zijn ideetje om voor Europa een morele code op te stellen, was de volgende dag alweer vergeten. Een paar jaar geleden verklaarde Lubbers plotseling dat Nederland ziek was. Hij vergat erbij te vertellen wie Nederland ziek had gemaakt. Was al die jaren zijn eigen partij niet aan het bewind geweest?

Om Nederland minder ziek te maken, stelde hij voor een groot deel van de arbeidsongeschikten uit de WAO te gooien. Die mensen werden nu gewone werklozen, zodat hun uitkering mocht worden verlaagd. Daardoor werd Nederland een stuk gezonder. Al eerder had hij verklaard dat hij zou opstappen als het aantal werklozen in Nederland het aantal van één miljoen zou overschrijden. Toen dat inderdaad dreigde te gebeuren, werd een andere methode ingevoerd om werklozen te tellen. Niet dat daardoor meer mensen aan het werk kwamen, maar in de statistieken daalde het aantal werklozen flink.

Als promotor van Nederlandse belangen is Lubbers nooit erg succesvol geweest. Ruding werd gepasseerd als president van de Wereldbank. Van den Broek werd gepasseerd als secretaris-generaal van de Navo. Braks werd gepasseerd als voorzitter van de Wereldvoedselorganisatie. De Centrale Europese Bank, die wij Nederlanders graag naar Amsterdam hadden gehaald, kwam in Frankfurt terecht. Het Internationale Merkenbureau ging aan onze neus voorbij. De Oosteuropa Bank, die wij ook maar wat graag wilden hebben, werd in Londen ondergebracht. Op het Eurovisie Songfestival eindigde Willeke Alberti bijna als laatste, zodat wij volgend jaar promotiewedstrijden moeten zingen met B-landen als Litouwen, Kroatië en Andorra.

Van iemand die zo weinig heeft bereikt voor Nederland, kan nauwelijks worden verwacht dat hij Europa vooruit helpt. Regeringsleiders van Europa! Neem Lubbers niet. Neem die Belg. Ongezien is die Dehaene veel geschikter voor dat baantje.

    • Max Pam