Lubbers ambieert nog voorzitterschap EC

DEN HAAG/PARIJS, 3 JUNI. Premier Lubbers heeft gisteren in Parijs in een gesprek met de Franse premier Balladur herhaald dat hij nog steeds kandidaat is voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Na afloop van het gesprek liet Lubbers er geen twijfel over bestaan dat de Belgische premier De Haene de voorkeur heeft van Frankrijk om Delors bij de commissie op te volgen.

“Ik denk dat degene, die het dichtst in de buurt zit van de Franse regering ook de eerste keus is van die regering”, aldus de Nederlandse kandidaat na afloop. Overigens had Lubbers van het gesprek met Balladur de indruk overgehouden dat “Balladur alle kanidaten nog een goede kans geeft”.

Franse ambtenaren gaven als hun privé mening echter tegenover het persbureau Reuters toe dat De Haene nog steeds de belangrijkste kandidaat is voor Parijs. Met name zijn optreden als voorzitter van de Europese Raad heeft op de Franse regering grote indruk gemaakt.

Ook het Britse Commissielid Leon Brittan, die eveneens kandidaat is voor het voorzitterschap, kwam gisteren zijn opwachting maken bij de Franse premier.

Volgens het Britse blad The Guardian zouden al acht lidstaten de voorkeur willen geven aan De Haene. Naast Nederlandse steun voor Lubbers zouden hij of de Brit Leon Brittan slechts kunnen rekenen op de stemmen van Griekenland, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Lubbers zelf rekent ook op Spanje en Ierland. The Guardian houdt er rekening meer dat de keuze op een confrontatie kan uitlopen en speculeert op een Nederlandse boycot tegen de keuze van De Haene op Korfoe op 25 juni. Dan komen het Franse staatshoofd en de regeringsleiders van de Twaalf bijeen voor de halfjaarlijkse Europese Top. Mocht er van een boycot sprake zijn, dan is de weg open voor een derde kandidaat, zo schrijft The Guardian.

Wilfried Martens, de Belgische voorzitter van de Europese Volkspartij, is gisteravond in Gent op een verkiezingsbijeenkomst Lubbers bijgevallen in zijn kritiek op Frankrijk en Duitsland. Die kritiek luidde dat op de bilaterale top in Mulhouse bondskanselier Kohl en president Mitterrand eerder deze week aan de Europese Unie een kandidaat voor de opvolging van Delors hebben opgelegd. Op 22 juni komt de Europese Volkspartij, waarvan de Duitse bondskanselier Kohl en de premiers van België en Nederland De Haene en Lubbers lid zijn, in Brussel bijeen om een gezamenlijke kandidaat aan het Franse staatshoofd en de regegingsleiders van de overige elf landen van de Unie voor te stellen. Het ergerde Martens dat de Europese Volkspartij nog niet over de benoeming van een nieuwe voorzitter voor de Commissie was benaderd. Tijdens de verkiezingsavond op 3 mei zei Martens op de Nederlandse tv dat De Haene en Lubbers allebei veel kwaliteiten hebben voor de functie.