Jeltsin mag geen troepen sturen naar Abchazië

MOSKOU, 3 JUNI. De Federatieraad, de 'Eerste Kamer' van het Russische parlement, heeft president Jeltsins verzoek om Russische vredestroepen naar Abchazië te mogen sturen, van de hand gewezen.

Bij de stemming kwam het voorstel één stem te kort om te worden aangenomen. De Federatieraad, die volgens de Russische grondwet elke inzet van Russische troepen buiten de Russische grenzen moet goedkeuren, zal het voorstel op een volgende zitting op 21 juni opnieuw bespreken. Voor veel leden van de Federatieraad waren de kosten van de vredesoperatie in Abchazië een groot bezwaar.

Het voorstel van Jeltsin vloeit voort uit een akkoord dat onlangs onder Russische bemiddeling werd bereikt tussen Georgië en de autonome republiek Abchazië, die zich in een oorlog van Georgië heeft losgemaakt. De vredesregeling voorziet onder andere in de legering van een vredesmacht van het GOS die wordt gedomineerd door Rusland. Het was tot gisteren de bedoeling de eerste troepen al over drie tot vijf dagen naar Abchazië te sturen. (Reuter)