Economische groei loopt op tot 1,3 procent

DEN HAAG, 3 JUNI. De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 1994 met 1,3 procent gegroeid ten opzichte van de overeenkomstige periode in 1993. Dat is het hoogste groeicijfer van de afgelopen twee jaar. Dit blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend bekend maakte.

Het cijfer is voor het CBS de bevestiging van de tekenen dat de economische ontwikkeling een positieve omslag doormaakt. Ten opzichte van het laatste kwartaal van 1993 bedraagt de groei 0,6 procent. In het eerste kwartaal van 1992 steeg het volume van het bruto binnenlands produkt (bbp) nog met 3,3 procent in vergelijking met een jaar eerder. Sindsdien kwam de groei niet meer boven de één procent uit, bleef daar meestal onder en maakte in het eerste kwartaal van 1993 zelfs plaats voor een daling.

Overigens telde het eerste kwartaal van 1994 één werkdag meer dan de eerste drie maanden van 1993. Dat heeft het groeipercentage ten opzichte van die periode behoorlijk beïnvloed. Zonder die dag extra zou de groei niet 1,3 maar 0,6 procent hebben bedragen.

In de dienstensector is de groei met circa twee procent gestegen. De grootste stijging deed zich daarbij voor in het verkeer en vervoer, bij banken en verzekeringen en in de zakelijke dienstverlening. Ook de industrie trekt aan, zo blijkt uit de CBS-cijfers. In totaal was er een groei van ongeveer een half procent in het eerste kwartaal, waarbij het herstel van de produktie zich vooral in maart voordeed. Wel is de produktie in de bouw flink gedaald, maar dat kwam vooral door de wintersluiting in januari en de kou in februari. In maart is de produktie in de bouwnijverheid weer gestegen; gelet op de werkvoorraad is verdere stijging daarna te verwachten.

De woningbouw heeft in elk geval al voor meer opdrachten voor architecten gezorgd, zo blijkt uit andere gegevens van het CBS. De netto-waarde van de opdrachten aan architecten lag het eerste kwartaal van 1994 0,6 miljard gulden hoger dan een jaar geleden, een stijging van 14 procent.

Wat alleen de woningbouw betreft was er een stijging van de opdrachten ter waarde van bijna één miljard, een groei van 52 procent. Vooral bouwers in de marktsector (zoals projectontwikkelaars) verstrekten meer opdrachten. In de provincie Zuid-Holland viel met een stijging van 0,4 miljard ten opzichte van een jaar geleden de hoogste, absolute groei te registreren.