Clinton geeft vertrouwen aan regering Italië

ROME, 3 JUNI. De Amerikaanse president Clinton heeft gisteren tijdens een bezoek aan Italië zijn vertrouwen uitgesproken in de nieuwe regering van mediamagnaat Silvio Berlusconi.

Clinton die Italië bezoekt ter gelegenheid van de herdenking van D-day, verklaarde tijdens een persconferentie met Berlusconi “diep onder de indruk” te zijn van de garanties van Berlusconi voor democratisch bestuur in zijn land. “Het eerste dat de premier tegen mij zei was dat zijn regering zich van onder tot boven aan de democratie verplichtte”, aldus Clinton. Hij verklaarde ook dat de basis gelegd was voor “een zeer sterke relatie” tussen Italië en de Verenigde Staten.

Voor Berlusconi is het bezoek van Clinton de eerste gelegenheid om met zijn kabinet waarin vijf neofascisten zitting hebben en dat in Europa met argwaan wordt bekeken, internationaal voor het voetlicht te treden. Berlusconi zei dat er in Italië geen verlangen bestond naar de voorbije tijden van het fascisme. “In Italië is geen nostalgie voor een periode die wij als begraven en veroordeeld door de geschiedenis beschouwen”, aldus Berlusconi.

Clinton herhaalde het standpunt dat hij vorige week innam nadat de Franse president Mitterrand en diens toekomstige Duitse collega Herzog hadden gewaarschuwd voor het gevaar van fascisme in Italië. “Regeringen moeten beoordeeld worden op grond van wat ze doen”, aldus Clinton. Hij zei dat hij de ministers in het kabinet-Berlusconi die voortkomen uit een partij met een fascistisch verleden, niet op grond van hun “minder dan democratische verleden” wilde veroordelen. Berlusconi verzekerde dat zijn regering in vrijheid en democratie geloofde en dat totalitarisme “altijd en tegen elke prijs” bestreden moest worden.

De eerste herdenkingstoespraak van zijn achtdaagse reis door Europa hield Clinton gisteren in het oude centrum van Rome voor een menigte van ongeveer zeven duizend mensen. Clinton zei in zijn toespraak dat West-Europa er vijftig jaar lang in geslaagd was de vrede te bewaren en dat die “zegen” naar Oost-Europa moest worden uitgebreid. Clinton sprak tegenover de menigte ook zijn vertrouwen uit in de Italiaanse democratie. “Ik geloof dat Italië deugdelijk zijn democratische doel zal nastreven en in dat streven zal Amerika het bijstaan”. Vandaag reist Clinton naar Nettuno, ten zuiden van Rome, waar duizenden Amerikaanse militairen begraven liggen die tijdens de geallieerde campagnes tegen het fascistische regime in Sicilië en Rome tussen juli 1943 en juni 1944 gestorven zijn.

Clinton had gisteren ook een gesprek van veertig minuten met Paus Johannes Paulus waarin de controversiële themas van abortus en anti-conceptie aan de orde kwamen. De paus verzocht de regering Clinton in dat gesprek “niet ongevoelig te zijn ten aanzien van de waarde van leven”. Clinton zei na afloop dat er vooruitgang geboekt was in het vinden van een gemeenschappelijk standpunt. Een woordvoerder van het Vaticaan zei dat die toenadering alleen kon betekenen dat Clinton de Paus tegemoet was gekomen in diens afwijzing van abortus en anti-coneptie. Bill Clinton is voorstander van het recht op abortus en vrije informatie over geboortenbeperking. Het Vaticaan vreest dat de Verenigde Staten met dit standpunt de VN-conferentie over de wereldbevolking die in september in Caïro gehouden wordt, zullen domineren. (Reuter, AP)