Bestuurscollege Curaçao treedt af

WILLEMSTAD, 3 JUNI. Het bestuurscollege van Curaçao is woensdag afgetreden om te voorkomen dat een in te dienen motie van wantrouwen door de Eilandsraad zou worden aangenomen. Zeker twee leden van de eilandelijke bestuurscoalitie hadden bekendgemaakt de motie te zullen steunen, waardoor het Bestuurscollege zijn meerderheid in de Eilandsraad zou verliezen en daardoor tot aftreden zou worden gedwongen. Premier Miguel Pourier noemde gisteren het aftreden van het bestuurscollege “hoogst inopportuun”, omdat het eilandsbestuur juist nu een aantal belangrijke zaken moet oplossen, zoals de staatkundige herstructurering en de sanering van de financiële situatie.