Beleggers gaan massaal in fondsen

AMSTERDAM, 3 JUNI. Nederlanders steken hun geld steeds massaler in beleggingsfondsen. Het vermogen van de beleggingsfondsen in Nederland is vorig jaar gestegen van 71,4 miljard tot 105,8 miljard gulden, een groei van bijna vijftig procent.

Uit de jongste gegevens in de publikatie beleggingsinstellingen van ABN Amro blijkt dat fondsen die beleggen in staatsleningen en andere obligaties steeds verder terrein winnen, ten koste van aandelenfondsen. Circa 42,7 miljard gulden was eind 1993 belegd in obligatiefondsen, 31,4 miljard in aandelen, 16,5 in onroerend goed, 5,5 in gemengde fondsen en 8,9 miljard in fondsen die beleggen in liquiditeiten.

In 1993 stroomde bijna 50 procent van het nieuwe kapitaal van particulieren en andere beleggers naar obligatiefondsen, terwijl 25 procent naar aandelenfondsen ging. ABN Amro verklaart de grote belangstelling voor obligatiefondsen uit de relatief forse rentedalingen tot eind 1993. Bovendien kiezen veel particulieren die hun gewone spaarrekening 'ontgroeien' voor fiscaal aantrekkelijke obligatie(groei)fondsen en liquiditeiten(groei)fondsen. Groeifondsen keren geen dividenden uit, maar voegen die steeds toe aan het vermogen, wat leidt tot een onbelaste koerswinst voor de deelnemers.

Opvallend is dat de afbrokkeling van het marktaandeel van de Robeco Groep, met afstand de grootste beheerder in Nederland, in 1993 tot staan is gebracht. Robeco realiseerde zelfs een lichte stijging van het marktaandeel ten opzichte van de grote concurrenten ABN Amro, ING, MeesPierson en Postbank. De onderzoekers van ABN Amro schrijven de winst van Robeco vooral toe aan het feit dat deze instelling dankzij een samenwerkingsverband toegang heeft tot de omvangrijke spaarmarkt van Rabobank. Uit onderzoeken zou zijn gebleken dat maar liefst 5 miljard gulden aan spaargelden van de Rabobank is weggevloeid naar Robeco.

In totaal had Robeco in 1993 16,4 miljard gulden onder beheer. ABN Amro (6,3 miljard), ING Bank (2,5), MeesPierson (1,6 miljard) en Postbank (1,4 miljard) bleven daar ver bij achter. Het grootste beleggingsfonds in Nederland is het Robeco-aandelenfonds (marktwaarde eind '93: 11,3 miljard gulden), dat wereldwijd in aandelen belegt. Rorento, het obligatiefonds van Robeco, staat met een marktwaarde van 10 miljard gulden op de tweede plaats.