Stichting voor behoud privacy failliet verklaard

AMSTERDAM, 2 juni. De Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie, die bijna twintig jaar op de bres heeft gestaan voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft zijn activiteiten gestaakt. Het met de stichting verbonden Centrum voor Privacy-onderzoek, dat twee jaar geleden werd opgericht, is failliet verklaard wegens het uitblijven van opdrachten en sleepte de stichting mee. De stichting werd in november 1974 opgericht met als belangrijkste aanleiding de plannen voor een elektronische bevolkingsboekhouding. Later heeft de stichting onder meer oppositie gevoerd tegen de legitimatieplicht die gisteren van kracht werd.